Dom inteligentny

Wpisy

Czym jest rekuperacja?

Na nowoczesny i energooszczędny budynek składa się wiele elementów. Jednym z nich jest właściwie funkcjonująca wymiana powietrza. Kontrolowana wentylacja w inteligentnym mieszkaniu pozwala na utrzymanie stale świeżego powietrza w jego wnętrzu, przy jednoczesnym zachowaniu ciepła z powietrza odprowadzanego na zewnątrz i co za tym idzie – oszczędności energii. Jak to działa?

Wentylowanie pomieszczeń potrzebne jest w każdym budynku. Nie tylko ze względów zdrowotnych (jakość powietrza, jakim oddychamy, wpływa na naszą sprawność fizyczną i umysłową), ale także i względów bezpieczeństwa (np. niedrożne przewody wentylacyjne grożą zatruciem szkodliwymi gazami, pożarem, wybuchem). Z drugiej strony wentylacja jest w mieszkaniu podstawowym źródłem strat cieplnych (od 40 do nawet 60 procent wszystkich strat). Najlepszym rozwiązaniem jest więc znalezienie złotego środka pomiędzy sprawnie działającą instalacją wymiany powietrza a utrzymaniem ciepła w budynku. Zapewnia to właśnie system rekuperacji.

Mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła jest podstawą działania domu energooszczędnego oraz pasywnego. Jej sercem jest centrala wentylacyjna (rekuperator), w której skład wchodzą wentylatory i wymienniki ciepła. Poza tym instalacja posiada czerpnie, które pobierają powietrze z zewnątrz. Dalej jest ono transportowane przewodem wentylacyjnym aż do centrali, gdzie przechodzi przez wymiennik. Tu właśnie występuje wymiana powietrza „zużytego”, z budynku, na powietrze świeże, które jednocześnie oddaje mu swoją energię cieplną. Po przejściu przez centralę powietrze transportowane jest siecią przewodów nawiewnych do wszystkich pomieszczeń domu.

Rekuperator zasilany jest prądem i pozwala odzyskać od 50 do 80 procent ciepła z odprowadzanego na zewnątrz budynku powietrza. Najczęściej spotykane są rekuperatory z wymiennikiem krzyżowo-płytowym, które pozwalają osiągnąć wynik plasujący się w dolnej granicy odzysku. Wymiana następuje tu poprzez przepływ krzyżowy, to znaczy strumień ciepłego powietrza płynie prostopadle do strumienia zimnego powietrza. Skuteczniejszy jest jednak obrotowy wymiennik ciepła – pozwala odzyskać aż 85 procent ciepła ze zużytego powietrza. Najskuteczniejszym urządzeniem jest natomiast wymiennik przeciwprądowy.

Choć system rekuperacji trzeba zasilać prądem, oszczędności w domowym budżecie i tak są zauważalne. Koszty energii elektrycznej są bowiem znikome w porównaniu do tego, co dzięki rekuperacji oszczędzi się na ogrzewaniu. System nie jest wcale kłopotliwy w obsłudze, zwłaszcza, gdy zarządza się nim z poziomu automatyki budynkowej. Inteligenta wentylacja jest podstawą inteligentnego sterowania mieszkaniem.

Leave A Comment