Dom inteligentny

Wpisy

Inteligentny kościół

Rozwinięta automatyka budynkowa w obiektach komercyjnych oraz domach prywatnych już nikogo nie dziwi. Okazuje się jednak, że entuzjaści inteligentnych instalacji, postanowili wykorzystać je także w mniej standardowych miejscach. Dla przykładu, w kościele.

inteligentnym budynku wszystkie urządzenia i instalacje współpracują ze sobą przy minimalnej ingerencji człowieka. Dzięki użyciu wyspecjalizowanego sprzętu objętego oprogramowaniem, możliwe jest sterowanie za pomocą sprzętu mobilnego, np. pilota, tabletu, czy smartfona.

Synchronizacja działania poszczególnych urządzeń, umożliwia równoległą realizację odmiennych od siebie funkcji pełnionych na określonym terenie. Współpraca działania inteligentnych urządzeń określana jest przez scenariusze, o których wspominaliśmy we wcześniejszych artykułach.

Kościół to specyficzny obiekt budowlany, w którym dochodzi do regularnych, powtarzających się obrzędów (np. śpiewanie występujące naprzemiennie z klękaniem oraz modlitwą). Dzięki inteligentnym instalacjom można np. zaprogramować ławki na funkcję klękania, siedzenia oraz stania. Taka realizacja z pewnością spotkałaby się z entuzjazmem osób starszych, którym szczególnie zależy na wygodzie.

Niebezpieczeństwo pożaru

W kościołach znajduje się wiele zapalonych świec i kadzideł, które mogą stwarzać zagrożenie pożarem. Inteligentna technologia sygnalizuje niepokojące symptomy i w razie potrzeby, pozwala odpowiednio wcześnie zareagować.

W momencie gdy nowoczesne czujniki dymu wykryją pożar, inteligentny system włącza alarm, odcina dopływ gazu, włącza oświetlenie awaryjne, a nawet przedstawia plan ewakuacji wiernych znajdujących się właśnie na terenie kościoła.

Oszczędność i nieinwazyjność

Inteligentne systemy pozwalają także kontrolować wysokość opłat za ogrzewanie czy prąd i eliminują sytuacje, które mogą prowadzić do strat energii. Kościół jest zasilany energią dzięki pieniądzom od ludzi, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na generowane w nim oszczędności.

Warto wspomnieć, że wdrożenie systemów automatyki budynkowej, nie wymaga inwazyjnych zabiegów, które wiążą się z ponoszeniem wysokich kosztów remontowych oraz zawieszeniem czynności pełnionych przez obiekt budowlany.

Istotną informacją (szczególnie w przypadku użytkowania obiektów zabytkowych), jest zatem możliwość instalowania inteligentnych urządzeń bez kucia ścian, celem doprowadzenia przewodów sterujących do określonego punktu.

Ekran, zamiast śpiewników

Dzięki możliwości zamontowania wysokiej jakości ekranów, na których wyświetlany jest obraz z projektora (nawet w jasnym pomieszczeniu), wierzący nie będą musieli więcej poszukiwać słów w starych śpiewnikach z wybrakowanymi kartkami. Dodatkowo wyeliminowany zostanie czynnik małych zamazanych literek, które uniemożliwiają przeczytanie tekstu przez osoby mające problemy ze wzrokiem (w tym osoby starsze).

To, że obiekty, w których gromadzą się wierzący, także mogą być wyposażone w automatykę urządzeń, nie powinno już nikogo dziwić. W końcu chodzi o wygodę oraz generowanie oszczędności. Technologie rozwijają się wielopłaszczyznowo, bez pominięcia żadnej dziedziny życia.

 

Leave A Comment