Dom inteligentny

Posts tagged ZigBee

Wpisy

Automatyka domowa – charakterystyka protokołów komunikacyjnych

Oświetlenie, ogrzewanie, monitoring, wentylacja. Wszystkie idealnie połączone i zsynchronizowane. Jednak czy wiesz, na jakiej zasadzie połączone są poszczególne urządzenia systemu? Istnieje ich co najmniej kilka i każda z nich odznacza się innym sposobem działania oraz odmiennymi funkcjonalnościami. Który z nich wybrać, by inteligentne instalacje w twoim domu służyły ci jak najlepiej?

Urządzenia automatyki domowej mogą łączyć się ze sobą za pomocą różnych mediów. W sposób podstawowy systemy dzielimy na trzy rodzaje: przewodowe – z nowym okablowaniem lub z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz systemy bezprzewodowe. Prawidłowy przebieg komunikacji i wysoką jakość przesyłanych danych zapewnia sieć stworzona na specjalnie zaprojektowanej i ułożonej instalacji kablowej. To rozwiązanie, które poleca się w pierwszej kolejności podczas zakładania instalacji.

W przypadku, gdy ułożenie nowej sieci przeznaczonej specjalnie do komunikacji urządzeń automatyki budynkowej jest niemożliwe, wykorzystuje się infrastrukturę już istniejącą (wewnętrzną sieć zasilającą). Ostatni typ – bezprzewodowy – popularny stał się szczególnie w ostatnich latach.

Przykładem popularnego systemu bezprzewodowego jest system Z-Wave. To dwukierunkowy protokół komunikacji, który wykorzystuje fale radiowe niskiej mocy. Urządzenia są tu zsynchronizowane w topologii mesh (sieci kratowej). Każde z nich odbywa komunikację z centralą i stanowi przekaźnik sygnału dla innych urządzeń. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie silniejszej sieci – jej zasięg jest czterokrotnie większy niż zasięg między dwoma urządzeniami Z-Wave. Co ważne, sieć oparta na protokole Z-Wave jest mało awaryjna, bo uszkodzenie jednego z urządzeń wchodzących w jej skład nie powoduje awarii całej sieci.

Jak działa system? Kontrolery sieci wybierają swój indywidualny numer sieci z ponad 4 milionów dostępnych kombinacji, a następnie wysyłają ów numer do każdego z urządzeń, które zostaną podłączone do sieci. W ten sposób żadne urządzenie z zewnątrz nie może ingerować w działanie sieci.

Drugim popularnym protokołem transmisji danych w sieciach bezprzewodowych jest ZigBee. Jest to standard samokonfigurujących się sieci radiowych o niewielkim zasięgu w sieciach bezprzewodowych typu mesh, cluster tree. Sieci oparte na tym protokole zużywają niewiele energii, odznaczają się niewielkimi przepływościami (do 250 kbps) i zasięgiem między węzłami rzędu 100 m.

Urządzenia ZigBee dzielimy na trzy typy: koordynator, router i urządzenie końcowe. W każdej sieci znajduje się tylko jeden koordynator, który służy za węzeł początkowy i do którego mogą sie przyłączać pozostałe urządzenia. Zwykle spełnia funkcję gromadzenia danych. Router służy do przekazywania dalej informacji, które transportowane są do niego przez urządzenie końcowe.

Który system wybrać – ZigBee cy Z-Wave? Jeden i drugi działa na te same aplikacje. ZigBee uznaje się za wszechstronniejszy, bo można go skonfigurować właściwie do każdego zadania bezprzewodowego o krótkim zasięgu. Jednak jeśli chodzi o prostotę protokołu, tu zdecydowanie przoduje Z-Wave. Dzięki temu oparty na nim system może działać szybciej.